Nieuws

EurosolarNL lanceert nieuw blog

1 november 2022    COP27 begint volgende week. De deadline voor 2030 om de uitstoot te halveren komt steeds dichterbij. Maar landen hebben hun nationale plannen nog niet in overeenstemming gebracht met he Akkoord van Parijs. Onder het tabblad 'Discussion' vindt u de blogposts die betrekking hebben op COP27.

The Dutch Green Industrial Policy Toolbox - Insights from a recent OECD report 

28 februari 2022    Nederlands Industriële beleid probeert de energietransitie te sturen door zowel CO2-beprijzing als ondersteuning van technologieontwikkeling (bv SDE++). De OESO wijzen erop dat het oneerlijk is om energie-intensieve gebruikers vrij te stellen van het betalen van hun aandeel. Dit kan het concurrentievermogen van deze bedrijven in de toekomst in gevaar brengen. Het beleid belemmert investeringen in groene waterstof, een lange termijn oplossing. Maar het bevordert CCS, dat zowel op de korte als op de lange termijn grote problemen heeft. De OESO berekent dat dit beleid CCS-ontwikkelaars, die van de grootste en energie-intensieve bedrijven horen, onverhoopte winsten toekent.

De 2021/22 Europese Solarprijs uitreiking

3 december, 2021    The Dutch Eurosolar Section virtually hosted the European Solar Prize Award.  As host country, the city of Amsterdam was highlighted through a short video about  oldest secular building in the city, De Waag and it’s historical relevance to social transformation.  Amsterdam’s deputy mayor, Marieke van Doorninck, opened the event with a welcome and an introduction to two projects in Amsterdam’s South East:  Energy Lab Zuidoost met een lokale Biodigester project, en de Taibah-mosque.  The mosque has replaced it’s use of natural gas with electric heating, and is on it’s way to becoming totally energy neutral (while continuing to generously serve the community).   Energie Samen, the umbrella organization for energy cooperatives in the Netherlands, and sponsor for this event, also gave a short presentation.

De winnaars van de Europese Solarprijs van dit jaar waren, volgens »categorie«::  

»Steden, gemeenten, districten, openbare nutsbedrijven«De stad Parijs (FR) en Berliner Stadtwerke (DE)

»Zonne-architectuur en stedenbouw«: Bildungscampus Seestadt Asperin (AT)

»Industriële en commerciële ondernemingen of boeren« : SUSI Partners (CH)

»Lokale of regionale verenigingen/organisaties« : Thuisbaas (NL)

»Eigenaren en exploitanten van installaties voor hernieuwbare energie« : Ørsted (DK) 

»Vervoer en mobiliteit« : Magglingen kabelbaan (CH)

»Onderwijs en beroepsopleiding« : Eurac Research (IT) en EFdeN (RO)

»Een Wereld«  Solafrica (CH)

Bas Eickhout (lid van het EU-parlement) sloot de prijsuitreiking af met een informatief en inspirerend woord.

Bekijk het evenement: op YouTube of op de website van Eurosolar.

EUROSOLAR roept op tot actie met een tienpuntennota - "Het regeneratief decennium van Europa"

2 november 2021   Gelijktijdig met de COP26-conferentie van de VN over klimaatverandering, kondigt EUROSOLAR een tienpuntennota aan waarin wordt opgeroepen tot een regeneratief decennium in Europa. Zie persbericht van EUROSOLAR, Bonn.

De EUROSOLAR gedelegeerde vergadering, met de vertegenwoordigers van haar 14 nationale secties, roept op tot een : Regeneratief Decennium Europa. Omdat de atmosferische CO2-concentratie al ver boven stabiele niveaus is gestegen, zijn maatregelen nodig om verder te gaan dan de Europese Green Deal om Europa snel om te vormen tot een emissie-negatief en klimaatpositief continent.  EUROSOLAR schetst de maatregelen in zijn “Oproep voor Actie 2021” die vandaag is gepubliceerd.

De huidige CO2 atmosferische concentratie, ~420 ppm, is 1,5 keer de historisch stabiele waarde van 280 ppm en blijft stijgen. Een politiek discours dat op dit niveau oproept tot ‘klimaatneutraliteit’ is onverantwoordelijk. We beginnen grote verstoringen in ons planetaire klimaat te zien en zullen dat blijven ervaren. Ondanks tientallen jaren van toenemend bewijs, is het leiderschap van de G20-landen onvoldoende geweest om de belangen van hun kiezers te beschermen en de bestaansbasis van onze samenlevingen veilig te stellen.

In de tienpuntennota roept EUROSOLAR op tot het mobiliseren van een klimaatbescherming budget voor de uitfasering van fossiele brandstoffen en een transformatie naar 100% hernieuwbare energie binnen minder dan tien jaar te financieren. Het roept op tot implementatie van een Europese en wereldwijde planning voor klimaatmigratiebeheer, aangezien miljarden mensen een nieuw huis zullen zoeken vanwege de toenemende opwarming van de aarde. Naast transformaties op het gebied van landbouw en bodembeheer, vereist het de toewijding van de industrie aan processen voor het verwijderen van koolstof en het binden van materiaalproducten.

Nederlands