Wij zijn:

EurosolarNL, de Nederlandse sectie van EUROSOLAR e.V.

EUROSOLAR – Europese Vereniging voor Duurzame Energie e. V. is een non-profit organisatie en onafhankelijk van politieke partijen, instellingen, bedrijven en belangengroepen. EUROSOLAR ontwikkelt en stimuleert politieke en economische actieplannen en concepten voor de introductie van hernieuwbare energiebronnen. Dit varieert van marktintroductiestrategieën tot voorstellen voor verder onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid, van fiscale subsidie beleid tot wapenconversie met zonne-energie, van de bijdrage van zonne-energie aan de derde wereld tot landbouw-, transport- en bouwbeleid. EUROSOLAR werd in 1988 opgericht door Dr. Hermann Scheer, het hoofdkantoor is gevestigd in Bonn, Duitsland. Voorzitter van EUROSOLAR is Prof. Peter Droege.

Oprichters

Vincent Dekker
Vincent Dekker
foto van Carol Olson
Carol Olson
foto van Bas Eickhout
Bas Eickhout
foto van Ellen van Oost
Ellen van Oost
foto van Brenden de Graaf
Brendan de Graaf
foto van Mieke Oostra
Mieke Oostra
foto van Frank Lenzmann
Frank Lenzmann
foto van Arno Smets
Arno Smets

Motivaties

Vincent Dekker

“Ik maak me zorgen over de klimaatverandering, en dan vooral voor de effecten daarvan voor mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maar meer nog dan iemand die zich zorgen maakt, ben ik iemand die kansen ziet voor vooruitgang: nieuwe energie, betere energie. Dat is voor mij de belangrijkste reden om mij in te zetten voor Eurosolar.” 

Frank Lenzmann

“Voor mij is de energietransitie niet alleen een urgente noodzaak, die zich voordoet vanwege de klimaatcrisis, maar tegelijkertijd - door de decentrale vormgeving van de transitie - ook een unieke kans om de civiele samenleving te versterken (ten opzichte van de uit balans geraakte, grote macht van de multinationals). EUROSOLAR is een ideaal platform om deze kans na te streven, vooral in samenwerking met andere acteurs, zoals Energie Samen. Ik ben ervan overtuigd: met vereende krachten kunnen we deze kansen waarmaken!”   

Arno Smets

"Het gaat om het doorgeven van een bewoonbare planeet met behoud van haar biodiversiteit aan volgende generaties. Bewoners van deze aarde moeten de beschikbare bronnen duurzaam gebruiken en eerlijk verdelen. Met behulp van mijn on-campus en online onderwijs over en onderzoek aan zonne-energie probeer ik zoveel mogelijk mensen te inspireren om constructief –binnen hun mogelijkheden – aan een duurzame toekomst voor allen op deze wereld te werken. Voor mij is het platform EUROSOLAR een waardevolle toevoeging binnen Nederland om lokaal mensen, organisaties, bedrijven en overheden te informeren, te verbinden en te activeren om een succesvolle en duurzame energietransitie op tijd te realiseren.”

Carol Olson

“Onze economie is als een versnellende olietanker met zo'n vaart dat hij tegen de grenzen van onze planeet dreigt te botsen. De totale omschakeling naar decentrale zonne- en windenergie (en andere duurzame herniewbare bronnen) met opslag is de krachtigste manier om deze olietanker naar veilig vaarwater te sturen. Als we daar kunnen komen, hebben we de kans om de CO2-uitstoot af te remmen, gelijkheid, democratie en vrede in de geopolitieke arena te bevorderen, de biodiversiteit terug te laten komen en de natuur zichzelf te laten herstellen.”

Doelen

EUROSOLAR NL, wil zich als onafhankelijk kennis- en lobbyplatvorm inzetten voor een duurzaam energiesysteem met maximale burgerparticipatie (door decentrale vormgeving). In zo’n energiesysteem zijn alle vormen van niet-duurzame energie – d.w.z. op fossiele en nucleaire grondstoffen gebaseerde energie – door hernieuwbare energie vervangen, dan wel door energiebesparing overbodig gemaakt. 

Een duurzaam energiesysteem omvat alle duurzame toepassingen van zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa en geothermie. Daarnaast dient energie efficiënt gebruikt te worden en is een balans tussen opwekking en verbruik belangrijk, bijvoorbeeld met behulp van duurzame energieopslag. Uitgangspunt is altijd de integrale duurzaamheid, dat wil zeggen de bescherming van mens, dier en milieu zoals beschreven in de Brundlandt definitie van duurzaamheid  (p.39, ¶49) en verder gedetailleerd in de principes van de zogenaamde «doughnut economie».  Brundlandt definitie van duurzaamheid (p.39, ¶49) en verder gedetailleerd in de principes van de zogenaamde «doughnut economie». 

We streven deze doelstellingen na door het uitvoeren  van activiteiten die maatschappelijke deelname, eigendom en draagvlak voor de duurzame energietransitie versterken en versnellen. EUROSOLAR NL zal vooral activiteiten ontplooien en aanmoedigen op het gebied van  informatieverstrekking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek naar duurzame energie.   Concreet houdt dit in dat we ons richten op bijvoorbeeld: het opzetten van werkgroepen van experts, de publicatie van documenten en informatie en het organiseren van conferenties, workshops, events (zoals een Duurzame Energie Prijs).

Aangezien de doelen van EUROSOLAR NL nauw aansluiten bij die van de coöperatieve koepelorganisatie Energie Samen, opereren wij als onafhankelijke eenheid onder de koepel van Energie Samen. EUROSOLAR NL is een schakel voor technologische kennis met brede verankering in de wereld van onderzoek en ontwikkeling (universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen). Op die manier willen wij een laagdrempelige brug zijn tussen deze kennisinstituten en degenen die die kennis toepassen. Energie Samen, we operate as an independent entity onder the Energie Samen umbrella.  EUROSOLAR NL is a link voor technological knowledge, anchored in the research and development world (universities, universities of applied science and research institutes).  In this manner, we propose to be an accessible bridge between knowledge institutes and those who apply this knowledge.

Nederlands